O láske (Voyager)
autor: Milan Kováč

1. Raj lásky (The Song of the Sun) 2. Túžba po láske (Celtic Rain)
Podaj mi ruku,
ako Boh Adamovi,
na klenbe v Sixtíne
a pritiahni ma k sebe,
na kvetmi posiatu lúku,
do raja včiel a motýľov,
kde modlitby za lásku,
sú pre všetkých povinné,
aby jej bolo dosť aj pre obyčajných,
nie len pre hrdinov.

Túžba byť s tebou,
sa vo mne rozliala,
ako ranná hmla po krajine,
alebo rieka,
polievaná nebom.
Kto je zodpovedný
a kto na vine,
že hoci sa nestretneme,
predsa až do zbláznenia,
jeden druhého,
celý život hľadať musíme.
Veľmi túžim umrieť,
lebo až potom,
Boh mi prezradí,
kde ťa ukrýval.
Musím to vedieť,
keď sa znova narodím,
aby som ťa dlho,
na zlých miestach nehľadal.
3. Boj s láskou (The Hero) 4. Vyznanie lásky (Women of Ireland)
V hrudi statočného bojovníka,
srdce zrodilo lásku.
Za chrbtom rozumu,
ako malé semiačko,
bezbranný kvet na skale.
Podcenil nežného protivníka
a hoci boj prehral,
predsa je víťazom.
Súboje s láskou,
porazených nemajú.
Úprimne priznáva každá doba,
s neskrývaným úžasom.


Vyznávam ti lásku,
ako najlepšie viem.
Darujem ti svoj život,
ktorý nadovšetko milujem.
Odteraz už patrí iba tebe
a rob s ním,
čo len chceš,
len mi daj malú nádej,
že aj ty,
ma aspoň trochu miluješ.
Postavím ti hrad,
prinesiem modré z neba,
nech to bude čokoľvek stáť,
len nech mám teba.
5. Hľadanie lásky (The Voyager) 6. Netrestaj ma (She Moves Through the Fair)
Moja láska,
ma podobu diaľky.
Ako tulák putujem svetom,
aby som ju našiel.
Sprevádzaný iba vetrom,
ju hľadám
a hľadať neprestanem.
I keď je svet veľký,
ja si ťa nájdem,
nech kdekoľvek budeš.
Hoci i na koniec sveta zájdem.
Mne stačí,
že si,
že žiješ.
Láska nás spája,
ako šaty tenká niť.
Trestaj ma,
ak chceš,
len mi ju neber!
Bez nej som viac než mŕtvy,
veď to dobre vieš.
Uveril som ti,
preto aj ty mi ver
a nechaj ma žiť.
7. Láska je čarodej (Dark Island) 8. Nemohúcnosť (Wild Goose Flaps Its Wings)
Láska,
ako mocný čarodej,
v krátkom okamihu,
na malé vtáča ma zmenila,
aby som svet z hora uvidel.
Z oblakov vidím zlaté pole,
zelené stromy,
lúky plné kvetov.
Belasé more,
nádherných ľudí,
domy…
Láska ďakujem,
že i ja,
môžem byť súčasťou tejto krásy.
Preto ti vernosť až po hrob,
pred týmito svedkami sľubujem.
Diaľka ťa schovala,
akoby za hrubé sklo.
Hoci sa ťa dotknúť nemôžem,
aspoň v predstavách si mi zostala.
So slzami na krajíčku,
ticho vyjadrujem protest
a úpenlivo prosím,
aby zmiernila svoj trest.
A čo i len na chvíľu maličkú,
vrátila mi ťa späť.
Možno vyhovie
a dá mi kladnú odpoveď.

Možno vôbec nie.


9. Večnosť pre lásku (Flowers of the Forest) 10. Skutočná túžba človeka (Mont St Michel)
Na večnosť sa teším,
v ktorej nieto diaľok,
ani odlúčení.
Kde plynúci čas,
sa v nekonečný okamih mení.
Kde nemusím po tebe túžiť,
ale môžem byť stále s tebou
a iba láske slúžiť.
Láske ukrytej v nás,
jej neustálym žitím
a nemusieť mať strach,
že krásne chvíle pominú,
so starnúcim bytím.Človek v každej dobe,
nech bol lovcom,
či bojovníkom,
vedcom,
alebo milovníkom,
podliehajúcim dobru,
alebo krutej zlobe,
túžil vždy po jedinom.
Jeho dejiny na zemi,
ako súkno červená niť
pretkala bolesť
a hľadanie.
Pokiaľ bude žiť,
bolesťou zranený,
zakúsi trpkosť
a nejedno sklamanie.
Osud rodičmi v raji,
na veky určený,
žiadny úžasný objav,
ľudskú budúcnosť nezmení.